Her hjælper vi dig med dine spørgsmål:

 • Hvem jeg skal kontakte i nødstilfælde?
 • Hvad er parkeringsreglerne der, hvor jeg bor?
 • Hvilke skralderegler, skal jeg følge?
 • Hvis jeg har et spørgsmål, hvem skal jeg så kontakte?

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til EnergiFyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.: 63 17 19 00
 • Ring til Aarhus Vand A/S vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.: 89 47 10 00

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn på tlf. 63 17 19 00

Har du forsyningsproblemer (vand eller fjernvarme):
Aarhus Vand  – 89 47 10 00

AffaldsVarme Aarhus – 77 88 10 10

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Skralderegler

Alt restaffald skal være i lukket poser inden det smides i molokkerne.

Affald skal sorteres i de angivne molokker. Restaffald – Glas/hård plast/metal – Papir/småt pap – Batterier  bliver fordelt i hver sin molokke.

Molokker med Restaffald bliver tømt hver anden tirsdag

Molokker med Genanvendelig bliver tømt hver anden fredag

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald.

Såfremt du ønsker yderligere information 


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 14
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.

Skibhusvej 112-114 og Baumgartensvej 1-3

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

På nuværende tidspunkt er parkering gratis, med forbehold for at der kun er én parkeringsplads pr. lejemål. Registrering af nummerplade er nødvendig. Dette gøres ved at kontakte kontoret på tlf.7582 4704 eller via mail.

Parkering er kun tilladt i afmærkede båse af hensyn til redningskøretøjer m.v.

Brud på regler og lovgivning kan medføre en p-afgift på 750 kr.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.
Glas/flasker og dåser skal afleveres her.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Skibhusvej 112 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 14
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2. sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Carlsgade 1 og Georgsgade 28

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Der er få gratis parkeringspladser i vejkanten på gaden.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.
Glas/flasker og dåser skal afleveres her.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Carlsgade 1 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 14
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2. sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Damhusvej 50 -52

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Der er mulighed for gratis parkering i vejkanten på gaden.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.
Glas/flasker og dåser skal afleveres her.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Damhusvej 50 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Damhusvej 48

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Vicevært Henning tlf. 26 25 63 55

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Der er tilknyttet 3 p-pladser til ejendommen, som er til fri afbenyttelse.

Parkering er kun tilladt i afmærkede båse, af hensyn til redningskøretøjer m.v.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.
Glas/flasker og dåser skal afleveres her.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Damhusvej 50 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Helsingborggade 11

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.
Glas/flasker og dåser skal afleveres her.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Helsingborggade 11 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Schacksgade 12-14

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Der er mulighed for leje af en garage.
Forespørgsel sker på tlf. 75 82 47 04 eller info@hejco-gruppen.dk


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.
Glas/flasker og dåser skal afleveres her.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Schacksgade 12 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Østerled 3-5

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.
Glas/flasker og dåser skal afleveres her.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Østerled 3 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Christiansgade 78

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.
Glas/flasker og dåser skal afleveres her.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Christiansgade 78 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Kranvejen 45-83

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Vicevært Henning tlf. 26 25 63 55

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Der er mulighed for parkering ved ejendommene.
Dog er parkering kun tilladt i opmærkede båse, af hensyn til redningskøretøjer m.v.

Det er vigtigt at alle beboere er opmærksomme på, at parkering kun er tilladt på parkeringspladsen og at parkering af trailer, campingvogn m.v. ikke er tilladt i området.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.

Glas/flasker og dåser skal sorteres. Såfremt containeren er fuld, bedes du kontakte kontoret.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Kranvejen 45 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Skibhusengen 1-23

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Vicevært Henning tlf. 26 25 63 55

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Der er mulighed for parkering ved ejendommene.
Dog er parkering kun tilladt i opmærket båse, af hensyn til redningskøretøjer m.v.

Det er vigtigt at alle beboere er opmærksomme på, at parkering kun er tilladt på parkeringspladsen og at parkering af trailer, campingvogne m.v. ikke er tilladt i området.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.

Glas/flasker og dåser skal sorteres. Såfremt containeren er fuld, bedes du kontakte kontoret.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Skibhusengen 1-23 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Gyldenhusvej 22-131

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området.
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området.

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Vicevært Henning tlf. 26 25 63 55

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Der er mulighed for parkering ved ejendommene.
Dog er parkering kun tilladt i opmærket båse, af hensyn til redningskøretøjer m.v.

Det er vigtigt at alle beboere er opmærksomme på, at parkering kun er tilladt på parkeringspladsen og at parkering af trailer, campingvogne m.v. ikke er tilladt i området.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.
Såfremt containeren er fuld, bedes du kontakte kontoret.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Gyldenhusvej 43 og/eller 129 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Amaliehaven


Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Energi Fyn vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.:  63 17 19 00
 • Ring til VandCenter Syd vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.: 63 13 23 33

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Vicevært Henning tlf. 26 25 63 55

Har du forsyningsproblemer med vand og kloak:
VandCenterSyd – tlf. 63 13 23 33

Har du forsyningsproblemer med el:
Energi Fyn – tlf. 63 17 19 00

Skulle du stadig have problemer med el, efter kontakt med Energi Fyn:
Odense El – tlf. 65 90 55 10

Har du forsyningsproblemer med fjernvarme:
Fjernvarme Fyn – tlf. 65 47 30 00

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
VVS Gruppen Fyn – Tlf. 62 63 20 28 / 64 72 13 22

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Der er mulighed for parkering ved ejendommene.
Dog er parkering kun tilladt i opmærket båse, af hensyn til redningskøretøjer m.v.

Det er vigtigt at alle beboere er opmærksomme på, at parkering kun er tilladt på parkeringspladsen og at parkering af trailer, campingvogne m.v. ikke er tilladt i området.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere.

Såfremt containeren er fuld, bedes du kontakte kontoret.

Lejer har pligt til selv at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Tømningsplan kan ses her (skriv Amaliehaven 106 i adresse rubrikken)

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle
Tlf.: 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.


Enggade1 /Vesterbrogade 2

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Ewii vedr. strøm, vand/varme, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.:  70 50 50 50

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer vedr. fjernvarme:
Vejle fjernvarme – 75 82 74 55

Har du rørbrud eller vandudstrømning:
Højen VVS – 26 79 33 57

Har du problemer med elinstallationer:
Lindved el – 75 85 15 11

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Parkering er ikke tilladt i gården.
Såfremt dette ikke overholdes kan det medfører en p-afgift på 750 kr.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affaldsspandende køres ud af lejerne efter turnus ordning administreret af Hejco Gruppen A/S.

Container med dagsrenovation bliver tømt hver torsdag med enkelte undtagelser.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Vardevej 1

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Ewii vedr. strøm, vand/varme, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.:  70 50 50 50

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer vedr. fjernvarme:
Vejle fjernvarme – 75 82 74 55

Har du rørbrud eller vandudstrømning:
Højen VVS – 26 79 33 57

Har du problemer med elinstallationer:
Lindved el – 75 85 15 11

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Parkering er kun tilladt med gyldig registrering af nummerplade.
En p-plads koster 300 kr. om måneden og en garage koster 500 kr. om måneden.

Forespørgsel samt registrering sker på tlf.7582 4704 eller info@hejco-gruppen.dk

Parkering er kun tilladt i afmærkede båse, af hensyn til redningskøretøjer m.v.

Brud på regler og lovgivning kan medføre en p-afgift på 750 kr.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.
Affald skal sorteres i de angivne containere. Glas, dåser, papir/pap og emballage bliver fordelt i hver sin container.

Container med dagsrenovation bliver tømt hver torsdag med enkelte undtagelser.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Vardevej 5

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Ewii vedr. strøm, vand/varme, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.:  70 50 50 50

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer vedr. fjernvarme:
Vejle fjernvarme – 75 82 74 55

Har du rørbrud eller vandudstrømning:
Højen VVS – 26 79 33 57

Har du problemer med elinstallationer:
Lindved el – 75 85 15 11

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Parkering er ikke tilladt i gården.

Forespørgsler på leje af garage skal rettes til kontoret på tlf. 7582 4704 eller info@hejco-gruppen.dk


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.

Affald skal sorteres i de angivne containere. Glas, dåser, papir/pap og emballage bliver fordelt i hver sin container.

Container med dagsrenovation bliver tømt hver fredag med enkelte undtagelser.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/S
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Nyboesgade 32 B

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Ewii vedr. strøm, vand/varme, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.:  70 50 50 50

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer vedr. fjernvarme:
Vejle fjernvarme – 75 82 74 55

Har du rørbrud eller vandudstrømning:
Højen VVS – 26 79 33 57

Har du problemer med elinstallationer:
Lindved el – 75 85 15 11

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Parkering er kun tilladt med gyldig registrering af nummerplade.

Forespørgsler på leje af parkeringsplads eller garage, skal rettes til kontoret på tlf. 7582 4704 eller info@hejco-gruppen.dk


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.

Affald skal sorteres i de angivne containere. Glas, dåser, papir/pap og emballage bliver fordelt i hver sin container.

Container med dagsrenovation bliver tømt hver onsdag med enkelte undtagelser.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Aagade 14

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Ewii vedr. strøm, vand/varme, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.:  70 50 50 50

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Har du forsyningsproblemer vedr. fjernvarme:
Vejle fjernvarme – 75 82 74 55

Har du rørbrud eller vandudstrømning:
Højen VVS – 26 79 33 57

Har du problemer med elinstallationer:
Lindved el – 75 85 15 11

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Der er mulighed for gratis parkering i vejkanten på gaden.


Skralderegler

Alt affald skal puttes i lukkede poser inden det smides i containerne.

Affald skal sorteres i de angivne containere. Glas, dåser, papir/pap og emballage bliver fordelt i hver sin container.

Container med dagsrenovation bliver tømt hver onsdag med enkelte undtagelser.

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Yderligere information finder du på kommunens egen hjemmeside klik her


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Vesterhavsgade 93-97

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Syd Energi vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.: 70 11 50 10
 • Ring til Din forsyning A/S vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.: 74 74 74 74

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Vicevært Niels Ove på tlf. 52 92 69 05 eller Christian Breinholt på tlf. 75 11 74 72

Har du forsyningsproblemer med el:
Syd Energi – 70 11 50 10

Har du forsyningsproblemer (vand eller fjernvarme):
Din forsyning A/S – 74 74 74 74

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
Breinholt VVS – 75 11 74 72

Har du problemer med elinstallationer:
Høgholm – 75 16 77 55

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Skralderegler

Alt affald skal være i lukket poser inden det smides i containerne.

Affald skal sorteres i de angivne containere. Glas, dåser, papir/pap og emballage bliver fordelt i hver sin container.

Container med dagsrenovation bliver tømt hver fredag

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Såfremt du ønsker yderligere information klik her 


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.


Hjertingvej 50-62

Kontakt nødstilfælde

Skulle der opstå akutte problemer uden for kontorets åbningstider, kan du kontakte nedenstående virksomheder. Det er dog vigtigt, inden der bestilles eksterne håndværkere, at du har forsøgt at afhjælpe problemet selv.

Skulle der mangle strøm eller vand:

 • Tjek om ejendommen/naboen oplever samme problem
 • Tjek sikringer. Ved behov udskiftes disse.
 • Ring til Syd Energi vedr. strøm, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.: 70 11 50 10
 • Ring til Din forsyning A/S vedr. vand, for at høre om selskabet oplever problemer i området på tlf.: 74 74 74 74

Skulle ovenstående stadig bringe behov for eksterne håndværkere, kan nedenstående kontaktes.

Vicevært Niels Ove på tlf. 52 92 69 05 eller Christian Breinholt på tlf. 75 11 74 72

Har du forsyningsproblemer med el:
Syd Energi – 70 11 50 10

Har du forsyningsproblemer (vand eller fjernvarme):
Din forsyning A/S – 74 74 74 74

Skulle du have problemer med udstrømning eller rørbrud:
Breinholt VVS – 75 11 74 72

Har du problemer med elinstallationer:
Høgholm – 75 16 77 55

Ved ovennævnte skal kontoret ALTID kontaktes. Der skal sendes en besked på administrationens mail: info@hejco-gruppen.dk – Sker dette ikke eller kunne problemet have ventet med udbedring til først kommende hverdag, forbeholder vi os retten til at afvise fakturaen, og du vil således selv hæfte for udbedringen.


Parkering

Parkering på p-pladsen er på nuværende tidspunkt fri.
Parkering er kun tilladt i afmærkede båse, af hensyn til redningskøretøjer m.v.


Skralderegler

Alt affald skal være i lukket poser inden det smides i containerne.

Affald skal sorteres i de angivne containere. Glas, dåser, papir/pap og emballage bliver fordelt i hver sin container.

Container med dagsrenovation bliver tømt hver fredag

Lejer har pligt til selv, at skaffe sig af med storskrald. For at bestille afhentning klik her 

Såfremt du ønsker yderligere information klik her 


Kontakt

Kontoret har telefontid:
Mandag til torsdag: kl. 8 – 15
Fredag mellem: kl. 8 – 12
Weekend og helligdage: lukket

Hejco Gruppen A/s
Enggade 1, 2.sal
7100 Vejle

Såfremt du har skiftet navn, telefonnr. eller e-mail adresse bedes du meddele dette til kontoret.

Tlf. 7582 4704
info@hejco-gruppen.dk

Uden for vores åbningstid kan du sende en e-mail.