Jeg skal fraflytte min lejlighed

Trin for trin

Opsigelsesperiode
Med mindre andet er anført i lejekontrakten, er der en opsigelsesperiode på løbende måned plus 3 måneder. Såfremt lejer ønsker lejligheden frigjort før tid, skal det også meldes skriftligt til kontoret.

Genudlejning
Vi håber, at du vil være behjælpelig med fremvisninger af lejemålet. Du må derfor påregne at blive kontaktet af interesserede.
Såfremt du ikke ønsker dette, bedes du meddele os det på info@hejco-gruppen.dk
Vi vil selvfølgelig bestræbe os på, at genudleje lejemålet hurtigst muligt, såfremt frigørelse før opsigelsesperioden ønskes. Vi skal dog gøre dig opmærksom på, i så fald af at det ikke er muligt, hæfter lejer for husleje m.v. i hele opsigelsesperioden.

Flyttesyn
Lejligheden skal være tømt, rengjort og klar til flyttesyn på den aftalte dato. Alle nøgler afleveres ved flyttesyn. Specifikationer fremgår i din lejekontrakt.
Er du forhindret i at deltage i flyttesynet kan du sende en stedfortræder med en fuldmagt, dette skal dog godkendes af kontoret.

Fraflytning
Du vil modtage en flytteopgørelse, efter vi har modtaget fakturaer på alt, det der er lavet i henhold til flytterapporten.
Vand og varmeafregning følger regnskabsåret, derfor kan afregningen i nogle tilfælde godt være længe under vejs.

Fraflytning
Opsigelse af lejlighed
(Lejligheden tømt, rengjort og klar til syn)