Vi har ingen ventelister, derfor kan du ikke blive skrevet op til en lejebolig. Har du interesse for en ledig lejebolig i Odense, Esbjerg eller Vejle, kan du kontakte kontoret her

Ansøgningsskema
Vi bruger ansøgningsskemaet til at vurdere nye lejer, derfor skal vi bruge dit cpr.nr. for at tjekke om du er registret i RKI, såfremt du er registret, kan vi afvise dig som lejer i vores ejendomme.
Hvis vi vælger dig som lejer, bliver du kontakte af kontoret, så vi kan udarbejde en lejekontrakt.

Lejekontrakt og depositum
Hvis vi vælger dig til at overtage den ønskede lejebolig, vil du modtage lejekontrakten samme dag pr. mail.
Når du modtager lejekontrakten er det vigtig at du læser den grundigt igennem og sender den underskrevne retur til kontoret.
Du skal ligeledes indbetale depositum m.m. inden for den frist der står i den sendte lejekontrakt.

Indflytningssyn
Du vil blive kontaktet af kontoret for at aftale tidspunkt for flyttesyn samt aflevering af nøgler.
Til flyttesynet vil I få udleveret en indflytningsrapport, og man har derefter 14 dage til at indgive en fejl og mangelliste. Lister sendt efter de 14 dage, vil ikke blive noteret.

Vi anbefaler kun at lave en ansøgning, hvis lejemålet er ledigt på vores hjemmeside, da vi ikke har nogen ventelister.

Ansøgning
Persondata ansøger 1
Persondata ansøger 2
(denne sektion springes over, hvis det kun er 1 person der ansøger)
Supplerende oplysninger
Vi har ingen ventelister. Så din/jeres ansøgning bliver kun taget i betragtning, hvis du/I har set en annonce på en specifik lejlighed på hjemmesiden.
Formularen sendes via krypteret forindelse.