Det er vigtigt at du sørger for at lufte ud i 5-10 min. 2-3 gange i døgnet. Lufter du ud i længere tid af gangen skal du huske, at skrue ned for alle radiatorer, så du undgår et unødigt varmeforbrug.

Normalt vil den indendørs luftfugtighed ligge på 35-65 % selvfølgelig afhængig af årstiden. Dog vil den være mindst i vinterperioden.

Synlige tegn på forhøjet luftfugtighed:

Når du kan se der dannes kondens (synligt fugt) på indvendig side af en termorude, er det et klart signal på, at luftfugtigheden er for høj. I det tilfælde er det vigtigt at lave gennemtræk i lejligheden ved at åbne vinduer/døre i 5-10 min.

Tørring af vasketøj:

Vi opfordrer til, at du ALDRIG tørrer vasketøj inde i lejligheden, da dette kan medføre, at der dannes skimmelsvamp på (de kolde) overflader som ydermurene. Derfor bør du anbringe vådt overtøj i badeværelset, hvor der er tilstrækkelig ventilation.

Fugt fra bruser i badeværelse:    

Ved brusebad er det yderst vigtigt, at døren til badeværelset er helt lukket, så man undgår at få vanddampe ud i de øvrige rum. Udsugning skal være tændt. Ligeledes er det væsentligt at der er god lufttilførsel, det kan klares ved at have en fri spalte under døren. Desuden bør overskydende vand kort tid efter et brusebad altid fjernes i brusenichen.

Fugt i soverum:

Det er vigtigt, at du altid sikrer, at der er tilstrækkelig udluftning og varmetilførsel i soverummet. Her er det ligesom i øvrige rum vigtigt, at du lufter ud dagligt, samt har varme på radiatoren(e).

Ventilation bag møbler:

Møbler herunder skabe og senge m.v. bør du placere ca. 10 cm fra ydervægge, så du sikrer luftcirkulation mellem ydervægge og møbler. En stillestående (fugtig) luft kan kun ventileres væk gennem daglig udluftning i lejligheden.

Vand på trægulve:    

Ved gulvvask skal du være opmærksom på, at vand på trægulve skal fjernes med det samme. Vand og fugt kan trænge igennem gulvsprækker og ved fodpaneler. Her kan der så opstå skimmelsvamp på undersiden af gulvbrædderne.

Luftcirkulation i boligen:

Når du ikke opholder dig i lejligheden er det vigtigt, at døre mellem opholdsrum står åbne, så luften kan cirkulere rundt med bidrag fra åbne spalteventiler, monteret i vinduer og terrassedøre.

Test dit indeklima her, gør du det rigtigt?